Gazeta Polaków w Republice Czeskiej- Pierwsza wizyta nowej ambasador na Zaolziu